Maluszki

Ten okres w życiu dziecka mija najszybciej, fotografie są jego najpiękniejsza pamiątką.